Referent na úseku výstavby a rozvoja mesta

Mesto Turzovka

Miesto práce
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, Žilinský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zodpovedá za úsek správy miestnych komunikácii v meste Turzovka v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
• zodpovedá za výstavbu pozemných komunikácii v meste Turzovka – investičná činnosť a inžiniering pozemných komunikácii všetkých druhov
• zodpovedá za správu a výstavbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
• procesy verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou

Zamestnanecké výhody, benefity

Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - 2 % z objemu zúčtovaných platov.
Základná výmera dovolenky 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov.

Termín nástupu: 01.03.2018
Zasielanie žiadostí: do 19.02.2018 do 09.00 hod.
Kontaktná adresa: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, e-mail: [email protected]
Bližšie informácie o pracovnom mieste: Ing. Marián Masnica, prednosta MsÚ, tel: 041/4209343,
e-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné zameranie

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vodičský preukaz skupiny B
- počítačové znalosti – Word, Excel, Outlook
- samostatnosť, flexibilita
- dobré komunikačné a organizačné znalosti
- vítaná je prax v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania, pozemných komunikácii
- znalosť zákonov vzťahujúcich sa na predmet vykonávanej práce najmä:
• zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
• zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
• vítané je osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Turzovka

Adresa spoločnosti

Mesto Turzovka
Stred 178
02354 Turzovka
ID: 3304871   Dátum zverejnenia: 7.2.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov