Vedúci/a domova pre seniorov

Mesto Sliač

Miesto práce
Sliač
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.10.2020
Mzdové podmienky (brutto)
905 EUR/mesiacv zmysle platového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadiť, organizovať, kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem
-vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu rozpočtu zariadenia a vyhodnocovať hospdárenie s rozpočtovými prostriedkami
-vykonávať kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
- zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov
-vykonávať práce súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmlúv a dodatkov o poskytovaní sociálnej služby FO

Informácie o výberovom konaní

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- štrukturovaný profesijný životopis
- motivačný list
- doklady o ukončenom vzdelaní
- potvrdenie o odbornej praxi
- osobné údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov
- písomne predložiť Koncepciu efektívneho riadenia Domova pre seniorov (v max. rozsahu 4-och strán)
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci/a Domova pre seniorov„ – „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10. augusta 2020 (pondelok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu Sliač, alebo doručia poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač 962 31. (Rozhodujúca je poštová pečiatka) Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

18.8.2020 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, zdravotníctvo

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

min. 10 r praxe v ZZ so ZŤP klientmi/seniormi; 5 r ošetrovateľstvo
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť
- organizačné schopnosti
- komunikatívnosť, ochota a schopnosť pracovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a seniormi
- osobnostné a manažérske predpoklady, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
- schopnosť aktívne organizovať a zúčastňovať sa na realizovaní záujmovej, kultúrnej činnosť a priamej sociálnej práce s klientmi
- znalosť legislatívy z oblasti poskytovania sociálnych služieb a rozpočtových pravidiel verejnej správy a to najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- všeobecný prehľad
- schopnosť viesť pracovný tím a motivovať podriadených zamestnancov
-osobnostné a morálne predpoklady
- min. 1 rok prax vo vedúcej pozícií
- min.5 rokov praxe v odbore ošetrovateľstvo

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Sliač je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Sliač je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Adresa spoločnosti

Mesto Sliač
Letecká ulica 1
962 31 Sliač
https://www.sliac.sk/
ID: 3944028  Dátum zverejnenia: 29.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 905 EUR/mesiac