806 - 967,5 EUR

Odborný pracovník v oblasti práva na oddelení Majetkovo-právnom, referát právny

Mesto Senica

Miesto práce
Senica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01. 07. 2019
Celková mzda (brutto)
806 - 967,5 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

právna agenda, zmluvné vzťahy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda 8. platovej triedy v rozpätí 806,00€ - až 967,50€ v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity

Podľa platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady k žiadosti:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overená kópia nie staršia ako 3 mesiace
- profesijný štrukturovaný životopis
- písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica
sekretariát prednostky
Štefánikova 1408/56
905 25 S e n i c a

do 31.05.2019 do 12.00 do podateľne MsÚ s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania –
na Majetkovo – právnom oddelení, na referáte právním“.Zamestnávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.


Bližšie informácie poskytuje : JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu
v Senici.

Kontakt: tel. 034/ 651 2296, 651 5004
e - mail: [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.5.2019 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
- znalosť práce s počítačom : MS Office ( Word, Excel, Outlook), Internet
- minimálne 2 ročná prax v oblasti práva
- znalosť právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Senica je okresným mestom, ktoré je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja a s vyše 20 tisíc obyvateľmi.

Adresa spoločnosti

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
https://senica.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vrlová
Tel.: +421346512296
E-mail: poslať životopis
ID: 3666352   Dátum zverejnenia: 13.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda 8. platovej triedy v rozpätí 806,00€ - až 967,50€ v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.