Odborný administratívny pracovník na Oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Senici, referáte výstavby

Mesto Senica

Miesto práce
Senica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí
stavieb.

Obsah pracovnej činnosti:

• Inžinierska činnosť - zabezpečenie prípravy a realizácie stavieb v investorstve mesta,
výkon dozoru investora pri realizácii stavieb.
• Posudzovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb v meste – vydávanie vyjadrení k projektom stavieb, účasť na konaniach.
• Preberať a odovzdávať ukončené investície do evidencie majetku mesta.
• Činnosti spojené s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov.
• Plniť dielčie úlohy pri zabezpečovaní územnoplánovacej dokumentácie a rozvojových
• zámerov mesta.
• Zabezpečovanie procesnej stránky verejného obstarávania pre stavby v investorstve
mesta, v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
• Evidencia vynaložených nákladov projektov v zodpovednosti zamestnanca, kontrola
súladu so schváleným rozpočtom mesta a rozpočtovými pravidlami.
• Riešiť sťažnosti a petície občanov týkajúce sa výstavby mesta.
• Plniť úlohy na MsÚ podľa pokynov vedúceho oddelenia.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 838 € do 1212 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Podľa platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: 12.12.2018

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

v odbore stavebníctvo

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované odborné znalosti:
Znalosť zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákony v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, cestný zákon, zákon o odpadoch v oblastiach, kde mestá vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Počítačové znalosti: MS Office ( Word, Excel, Outlook), Internet
Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B
Prax v odbore minimálne 2 roky.
Prax vo verejnej správe výhodou pri hodnotení uchádzača.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Flexibilita a otvorenosť pre prácu na zverenom úseku verejnej správy, záujem o odborný rast, schopnosť spolupracovať, schopnosť riešiť konfliktné situácie, schopnosť zvládania stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej komunikácie.

Požadované doklady k žiadosti:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overená kópia
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- profesijný štrukturovaný životopis
- fotokópia vodičského preukazu skupiny B
- písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Senica je okresným mestom, ktoré je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja a s vyše 20 tisíc obyvateľmi.

Adresa spoločnosti

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
https://senica.sk
ID: 3553041   Dátum zverejnenia: 4.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 838 € do 1212 €