Referent pre komunitný rozvoj

Mesto Ružomberok

Miesto práce
Ružomberok, , Nám. A.Hlinku, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacPlatové podmienky sú v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Účel pracovnej pozície:
Účel pracovnej pozície Referenta pre komunitný rozvoj na Mestskom úrade Ružomberok je posilňovať komunitu a spolupracovať na projektoch a iniciatívach, ktoré prinesú pozitívne zmeny. Budete identifikovať potreby komunity, organizovať programy a podporovať zapojenie občanov. Vaša práca bude zameraná na budovanie dôvery, spolupráce a sociálnej súdržnosti.

HLAVNÉ ČINNOSTI, ZODPOVEDNOSTI, ÚLOHY, PROCESY:
1. Identifikovať potreby a záujmy komunity a vypracovať stratégie na ich uspokojenie.
2. Organizovať a koordinovať podporné programy a aktivity pre občanov a organizácie v meste.
3. Zabezpečovať komunikáciu a zapojenie občanov do rozhodovacích procesov týkajúcich sa komunitného rozvoja.
4. Budovať a udržiavať partnerstvá s miestnymi organizáciami, neziskovými sektormi a inými relevantnými subjektmi.
5. Podporovať a koordinovať dobrovoľnícke aktivity a spoločenskú angažovanosť v rámci komunity.
6. Sledovať trendy v oblasti komunitného rozvoja a identifikovať príležitosti na inovácie a zlepšenia.
7. Zabezpečovať správu a vyhodnocovanie projektov a iniciatív s dôrazom na ich účinnosť a dosiahnuté výsledky.
8. Poskytovať poradenstvo a podporu pre občanov v oblasti komunitného rozvoja a sociálnych záležitostí.

Zamestnanecké výhody, benefity

Okrem významnej práce a možnosti spolupracovať s odhodlanými kolegami na vás čaká aj stimulujúce pracovné prostredie a priestor pre váš profesionálny i osobnostný rast. Sme presvedčení, že kvalitná práca vyžaduje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a preto sa snažíme vytvoriť podmienky, ktoré to umožnia.

• Príležitosť ovplyvňovať a podieľať sa na rozvoji a transformácii komunity v Ružomberku.
• Možnosť spolupracovať s obyvateľmi, organizáciami a skupinami a budovať silné vzťahy v komunite.
• Stabilná zamestnanosť v prostredí verejnej správy s dlhodobou perspektívou.
• Príležitosť vytvárať a realizovať projekty a programy, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života občanov.
• Možnosť rozvíjať svoje odborné schopnosti v oblasti komunitného rozvoja a získavať cenné skúsenosti.

Pridajte sa k nášmu oddeleniu komunitného rozvoja a pomôžte nám budovať harmonickú, aktívnu a inkluzívnu komunitu, v ktorej sa každý obyvateľ cíti doma. Tešíme sa na vašu angažovanosť, aktívny prínos a spoločné posúvanie našej komunity vpred!

Informácie o výberovom konaní

Mesto Ružomberok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste „Referent pre komunitný rozvoj“ na Mestskom úrade Ružomberok.

Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu
5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
8. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade s registratúrou

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – Referent pre komunitný rozvoj“ je potrebné doručiť do 05.06.2023 do 10.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.

Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociológia, psychológia, verejná politika alebo podobná oblasť

Ostatné znalosti

PC znalosť - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

rozvoj komunity, projektové riadenie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Skúsenosti s prácou v oblasti rozvoja komunity a projektového riadenia
• Schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznymi skupinami ľudí
• Znalosť programov financovania projektov z vnútroštátnych a európskych zdrojov
• Schopnosť pracovať samostatne a v tíme
• Občianska bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť a komunikatívne schopnosti
• Analytické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva
ID: 4586354  Dátum zverejnenia: 24.5.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac