Špecialista controllingu a reportingu

Mesto Ružomberok

Miesto práce
Ružomberok,,Nám. A.Hlinku, Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
september 2023 (predpoklad)
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 - 2 000 EUR/mesiacVýška mzdy bude určená na základe skúseností kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Účel pracovnej pozície:
V oblasti strategického finančného plánovania a analýzy výsledkov hospodárenia sme sústredení na zabezpečenie finančnej stability a prosperity úradu a jeho súčastí a podriadených organizácií. Vaša spolupráca nám môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele.

HLAVNÉ ČINNOSTI,ZODPOVEDNOSTI,ÚLOHY, PROCESY:
1. Príprava, monitorovanie a vyhodnocovanie finančných plánov a rozpočtov pre rôzne projekty a oddelenia mesta.
2. Zodpovednosť za analýzu výsledkov hospodárenia a prípravu správ pre vedenie mesta a nadriadených.
3. Vývoj a implementácia účtovných a kontrolných postupov s cieľom zabezpečiť presné a správne vykazovanie finančných údajov.
4. Spolupráca s rôznymi oddeleniami mesta na identifikáciu finančných rizík, príležitostí a návrhu opatrení na ich riešenie.
5. Sledovanie dodržiavania interných kontrolných systémov a odhaľovanie možných slabých miest.
6. Participácia na projektoch zameraných na optimalizáciu finančných procesov a zlepšenie efektívnosti.
7. Správa a aktualizácia finančných databáz a systémov na podporu riadenia a reportingu.
8. Príprava prezentácií a prezentovanie finančných výsledkov a analýz manažmentu a relevantným zainteresovaným stranám.

Zamestnanecké výhody, benefity

Okrem významnej práce a možnosti spolupracovať s odhodlanými kolegami na vás čaká aj stimulujúce pracovné prostredie a priestor pre váš profesionálny i osobnostný rast. Sme presvedčení, že kvalitná práca vyžaduje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a preto sa snažíme vytvoriť podmienky, ktoré to umožnia.

• Stabilný pracovný pomer
• Možnosti ďalšieho kariérneho rozvoja
• Profesionálny rozvoj
• Príležitosť prispievať k rozvoju mesta
• Príjemné a podporujúce pracovné prostredie
• Sociálne výhody

Informácie o výberovom konaní

Mesto Ružomberok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste „Špecialista controllingu a reportingu“ na Mestskom úrade Ružomberok.

Ak chcete mať vplyv na budúcnosť a úspech mesta, pošlite nám svoj životopis a motivačný list ešte dnes. Spoločne budeme pracovať na dosiahnutí finančnej stability, efektívne riadiť procesy a prispievať k rozvoju nášho mesta.

Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu
5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
8. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade s registratúrou

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – Špecialista controllingu a reportingu“ je potrebné doručiť do 31.7.2023 do 10.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.

Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonómia (alebo 10 rokov praxe v oblasti controllingu a reportingu)

Ostatné znalosti

Controlling - Expert
Reporting - Expert
Finančná analýza - Expert
PC znalosť - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

controllingu, finančnej analýzy a reportingu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Schopnosť práce s číselnými údajmi
• Presnosť
• Analytické a komunikačné schopnosti
• Schopnosť pracovať v tíme

Ďalšie predpoklady:
• občianska bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• precíznosť, samostatnosť a zodpovednosť
• analytické myslenie
• komunikatívne schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva
ID: 4586336  Dátum zverejnenia: 27.6.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac