Referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov

Mesto Prievidza

Miesto práce
Prievidza
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
871 - 1 046 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predmetom pracovnej činnosti bude správa nariadení v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a platného Nariadenia č. 679/2016 – GDPR, správa a kontrola zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách verejnej správy, zákona č.69/ 2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v podmienkach mesta Prievidza – MsÚ, resp. organizácií zriadených a založených mestom Prievidza, správa opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany pri spracúvaní osobných údajov v zmysle platnej legislatívy č. 18/2018 Z. z. a platného nariadenia 679/2016 - GDPR. V oblasti poskytovania elektronických služieb obyvateľom vykonáva sledovanie legislatívy a technickú podporu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.2.2020 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
• Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na verejnú správu, vysokoškolské vzdelanie právnického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním na informačné technológie
• znalosť zákona č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/ 2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - GDPR, zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e – Governmente), zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách verejnej správy, zákona č.69/ 2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
• prax vo verejnej správe a znalosť agendy samosprávy výhodou
• znalosť práce s informačnými technológiami (počítačové siete, bezpečnostný softvér, hardvérové a softvérové prostriedky na zabezpečenie elektronického výkonu verejnej moci a podobne) výhodou
• prax v profesii pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov alebo v profesii pracovníka zabezpečujúceho elektronický výkon verejnej moci výhodou
• práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet) – pokročilý užívateľ
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť
• osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný životopis
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania a publikovanie mena a priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v súlade s platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť

Informácie pre uchádzača:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 29.2.2020 na adresu:

Mestský úrad v Prievidzi
Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Všeobecná verejná správa a Miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Prievidza
MsÚ v Prievidzi, Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza
http://www.prievidza.sk

Kontakt

ID: 3869474  Dátum zverejnenia: 12.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 871 EUR/mesiac