Referent výstavby

Mesto Prievidza

Miesto práce
MsÚ v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, okres Prievidza
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predmetom pracovnej činnosti bude zabezpečovanie projektovej dokumentácie pre stavby realizované v investičnej činnosti mesta, jej schvaľovanie s dotknutými orgánmi, vybavovanie stavebných povolení v zmysle príslušných zákonov, zabezpečovanie a kontrola priebehu realizácie stavieb, výkon stavebného dozoru, príprava kolaudačného konania, odovzdanie a prebratie stavby budúcemu správcovi.

Informácie o výberovom konaní

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore stavebníctvo
• pozícia vhodná aj pre absolventa
• znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
• práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet)
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť
• osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný životopis
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovej stránke mesta Prievidza.

Informácie pre uchádzača:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Referent výstavby – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 30.11.2017 na adresu:

Mestský úrad v Prievidzi
Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
Predpokladaný nástup do práce je dohodou.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Všeobecná verejná správa a Miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Prievidza
MsÚ v Prievidzi, Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza
http://www.prievidza.sk
ID: 3238723   Dátum zverejnenia: 10.11.2017