Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Mesto Prešov

Miesto práce
Slovenská 40, Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riadenie spoločnosti založenej mestom Prešov a zaoberajúcej sa: správou nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve mesta Prešov; prevádzkovaním ďalšieho majetku vo vlastníctve mesta Prešov - parkoviská, letný areál Delňa, vyhliadková veža (Vodárenská veža), priemyselný park PPZ Záborské

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1 800,- € do 2 200,- € mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity

odmena konateľa; pri dosiahnutí kladných hospodárskych výsledkov možnosť osobného ohodnotenia, prípadne odmeny

Informácie o výberovom konaní

Upozorňujeme uchádzačov, že podrobné podmienky, zoznam požadovaných dokladov, spôsob ich doručovania a termín samotného výberového konania je zverejnený na webovom sídle mesta Prešov:
https://www.presov.sk/vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-vykonneho-riaditela-spolocnosti-presov-real-s-r-o-spojenej-s-funkciou-konatela-spolocnosti-clanok/mid/312986/.html#m_312986

Uchádzačovi, ktorý nedodá všetky doklady v predpísanej forme a termíne, nebude umožnená účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• minimálne 5 rokov praxe po ukončení vysokoškolského vzdelania,
• minimálne 3 roky praxe v riadení,
• vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita a orientácia na ciele,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• zdravotná spôsobilosť,
• znalosť legislatívy v oblasti prenájmu majetku, a to najmä s dôrazom na zákon č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
• znalosť legislatívy v oblasti pracovného práva s dôrazom na zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• znalosť a orientácia v oblasti legislatívy s dôrazom na Obchodný zákonník a Občiansky zákonník,
• znalosť a orientácia v oblasti legislatívy s dôrazom na zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
• znalosť a orientácia v oblasti legislatívy s dôrazom na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
• znalosť a orientácie v oblasti legislatívy s dôrazom na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• ovládanie práce s PC (Microsoft Office),
• písomne predložiť Koncepciu rozvoja obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. so zameraním na správu majetku vo vlastníctve mesta Prešov, najmä:
a) zefektívnenie činností správy bytových a nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Prešov s návrhom postupov a časovým
harmonogramom na najbližšie 2 roky,
b) zámery a návrhy na správu parkovísk, prevádzkovanie letného areálu
Delňa a Vodárenskej veže a na správu priemyselného parku PPZ
Záborské.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Prešov zabezpečuje originálne kompetencie miest a obcí a prenesený výkon štátnej správy. Zamestnáva administratívnych pracovníkov, opatrovateľov, mestských policajtov a učiteľov materských škôl bez právnej subjektivity. Je zriaďovateľom rozpočtových a príspevkových organizácií a zakladateľom obchodných spoločností.

Adresa spoločnosti

Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01 Prešov
https://presov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Pronerová
Tel.: +421513100119
E-mail: poslať životopis
ID: 3668555   Dátum zverejnenia: 15.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 800,- € do 2 200,- € mesačne