Informatik

Mesto Poltár

Miesto práce
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Základná zložka mzdy: minimálne 688,50 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- správa IP-LAN siete MsÚ
- správa kamerového systému mesta Poltár
- oprava a servis PC, tlačiarní, tel. ústredne, tel. prístrojov
- správa oficiálnej webovej stránky www.poltar.sk
- správa e-mail schránok na doméne poltar.sk
- zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv na webovej stránke mesta
- vytváranie audiovizuálnych diel – videoarchív, fotoarchív, prezentácie
- návrh, grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov
- korekcie pri príprave mestských novín
- administratívne práce – SCAN dokumentov, MS Excel, Word, URBIS
- ozvučenie kultúrnych a spoločenských podujatí

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie – informatik MsÚ Poltár“ – „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 19. marca 2019 (utorok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo doručia poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností
- motivačný list
- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z.
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- inštalácia tlačiarní a programového vybavenia, diagnostika a odstraňovanie porúch,
- znalosť OS Microsoft Windows – pokročilý, Internet (e-mail, www) – pokročilý,
- prax v skladaní PC, inštalácia OS Windows v sieti, správca počítačovej siete
- správa PC v sieti IPV4,
- práca s DSLR – mierne pokročilý
- tvorba videa, grafický dizajn, strih a editácia videa, Corel draw výhodou
- správa OS Linux - výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár

Kontakt

Kontaktná osoba: Elena Bodnárová
Tel.: +421474308418
E-mail: poslať životopis
ID: 3620010   Dátum zverejnenia: 13.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy: minimálne 688,50 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.