Vedúci/vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Poltári

Mesto Poltár

Miesto práce
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Základná zložka mzdy: minimálne 744,00 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadenie práce oddelenia a kontrola plnenia úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a neprehľadnej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci odd. výstavby MsÚ Poltár“ – „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 19. marca 2019 (utorok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo zašlú poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností
- motivačný list
- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z.
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné
a riadiace schopnosti, tímová práca
- znalosť z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania a stavebníctva
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a projektov v pôsobnosti samosprávy, znalosť zákona
o majetku obcí
- dobrá znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...)
- osobnostné a morálne predpoklady
- ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár
ID: 3619994   Dátum zverejnenia: 13.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy: minimálne 744,00 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.