Prednosta MsÚ

Mesto Poltár

Miesto práce
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Základná zložka mzdy: minimálne 822,50 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

organizuje a riadi činnosť MsÚ

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie – prednosta MsÚ Poltár„ – „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 19. marca 2019 (utorok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo doručia poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností
- motivačný list
- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z.
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické alebo ekonomické vzdelanie výhodou

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- riadiaca prax 5 rokov
- prax v samospráve výhodou
- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné
a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
- dobrá znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...)
- osobnostné a morálne predpoklady

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár
ID: 3619964   Dátum zverejnenia: 13.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy: minimálne 822,50 €, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.