Sociálny pracovník nocľaháreň/streetwork

Mesto Pezinok

Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
ihneď, dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac1100 € + príplatok za službu počas noci a víkendu - práca počas dňa 7.30 – 15.30 hod - práca počas noci 19.00 – 7.00

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- poskytovanie základného sociálneho poradenstva a konzultačná činnosť v sociálnej oblasti
- poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov jednotlivcov a rodín, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo sú obmedzené ich schopnosti samostatne riešiť svoju situáciu
- analýza sociálnej, finančnej situácie a problému klienta, individuálne plánovanie riešenia identifikovaného problému
- činnosti a intervencie v oblasti oddlžovania klientov
- sprevádzanie klienta na úrady a k lekárom
- výdaj ošatenia a obuvi
- vykonávanie terénnej sociálnej práce/streetwork
- prevencia zameraná na ľudí ohrozených stratou bývania
- plánovanie činnosti nocľahárne v spolupráci s oddelením sociálnych vecí Mesta Pezinok
- zapájanie sa do projektových výziev zameraných na rozvoj sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnu pomoc a komunitné aktivity
- spolupráca s ďalšími organizáciami s cieľom skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby
- administratívne zabezpečenie agendy

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca Mesta
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
sick day
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní
Požadované doklady:
- štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
- kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
(príloha č.2)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:
žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: [email protected] do 8.12.2022 s uvedením hesla v predmete: „VK – Sociálny pracovník nocľaháreň/streetwork“.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

sociálna práca alebo sociálna starostlivosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ďalšie požiadavky na uchádzača
Vodičský preukaz B - aktívne
- znalosť súvisiacej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- ovládanie anglického jazyka výhodou

Osobnostné predpoklady:
ľudský a profesionálny prístup ku klientom
schopnosť jednať s ľuďmi v krízovej situácii
ochota na sebe pracovať, vzdelávať sa
flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať, schopnosť riešiť konflikty

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov
ID: 4467158  Dátum zverejnenia: 15.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac