Náčelník Mestskej polície

Mesto Pezinok

Miesto práce
Radničné námestie, Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
marec 2021
Mzdové podmienky (brutto)
2 300 EUR/mesiacOd 2300 €

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rámcová náplň práce:
• Riadi Mestskú políciu mesta Pezinok podľa zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii
• Organizuje prácu príslušníkov mestskej polície
• Podáva správy o situácii na úseku vecí verejného poriadku a výsledkoch činnosti mestskej polície primátorovi mesta, poslancom a príslušnej komisii mestského zastupiteľstva
• Spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi
• Predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov
• Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície
• Podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície
• Plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca Mesta
• kapitálové životné poistenie
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:

• žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
• kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
• sken dokladu o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (príloha č.2)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: [email protected] s uvedením hesla v predmete: „VK – Náčelník MsP“ najneskôr do 15.1.2021.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor) pred výberovou komisiou, ktorého súčasťou bude aj diskusia ohľadne stratégie fungovania Mestskej polície Pezinok.
Súčasťou výberového konania bude aj absolvovanie telesných a psychologických testov na overenie si fyzickej a psychickej spôsobilosti na výkon práce.

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
• Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii
• Zbrojný preukaz
• Znalosť legislatívy verejnej správy, obecnej polície a samosprávy
• Znalosť Všeobecne záväzných nariadení Mesta Pezinok
• Organizačné a riadiace schopnosti
• Komunikačné a prezentačné schopnosti
• Zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• Vodičský preukaz skupiny B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok
http://www.pezinok.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Referát ľudských zdrojov
E-mail: poslať životopis
ID: 4014014  Dátum zverejnenia: 22.12.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 300 EUR/mesiac