1 800 - 2 000 EUR

Vedúci majetkového oddelenia

Mesto Pezinok

Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Celková mzda (brutto)
1 800 - 2 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečenie bezproblémového chodu majetkového oddelenia
- príprava rozpočtu oddelenia a zodpovednosť za jeho čerpanie
- zodpovednosť za riadenie oblasti hospodárskej správy a údržby majetku, za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení
- riadenie pomocných služieb v rámci organizácie (upratovanie, kúrenie, dezinfekcia, letná/zimná údržba komunikácií, revízie, opravy a pod.)
- riešenie poistných udalostí, operatívne riešenie havarijných stavov a krízových situácií
- zabezpečenie a sumarizácia podkladov k pasportizácii majetku, ktorý je v užívaní mesta Pezinok, v prenájme a v správe rozpočtových a príspevkových organizácií
- komplexné bilancovanie energií a ich racionálne využívanie
- zabezpečenie inventúr majetku mesta, objektívne posúdenie stavu majetku
- zabezpečenie zákonného postupu pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb
- výkon správcu registratúry mesta Pezinok v zmysle predpisov
- vypracovávanie VZN a smerníc v oblasti nakladania s majetkom mesta
- sledovanie aktuálnych právnych úprav, rozhodnutí orgánov mestskej samosprávy a ich aplikovanie v praxi

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

zmluvná mzda od 1.800 € závislá od kvalifikačných predpokladov a skúseností

Informácie o výberovom konaní

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:
žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: [email protected] do 30.09.2019 s uvedením hesla v predmete: „VK – Vedúci majetkového oddelenia“.

Priebeh výberového konania:
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú všetky požadované doklady. Výberové konanie bude prebiehať formou prezentácie kandidáta a individuálneho rozhovoru (pohovor).

Požadované doklady:
- žiadosť a životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.10.2019 (ostáva ešte 30 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysoká škola II. stupňa technického alebo ekonomického zamerania
- znalosť zákonov samosprávy, všeobecných právnych predpisov
- práca v MS Office (Internet, Word, Excel) – stupeň pokročilý
- prax v predmetnej agende
- vodičský preukaz typu B

Odborné vedomosti z oblastí:
- zmluvy a zmluvné vzťahy
- evidencia a inventarizácia zvereného majetku
- fakturačná a zmluvná problematika
- pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a iných dokumentov
- prevádzka a údržba technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
- zásady, metódy a postupy odpisov a vyraďovania majetku
- manažovanie spotreby energií
- zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup, prevádzku, správu a údržbu majetku

Osobnostné predpoklady a schopnosti:
- finančná, ekonomická a technická gramotnosť
- analytické a koncepčné myslenie
- kultivovaný slovný a písomný prejav
- efektívne organizovanie a plánovanie práce
- riešenie problémov
- asertívne vystupovanie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok
http://www.pezinok.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Referent ľudských zdrojov
E-mail: poslať životopis
ID: 3760790   Dátum zverejnenia: 11.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   zmluvná mzda od 1.800 € závislá od kvalifikačných predpokladov a skúseností