Referent výstavby a projektový manažér

Mesto Nováky

Miesto práce
Mestský úrad Nováky, Námestie SNP, Nováky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
tabuľkový plat (výkon práce vo verejnom záujme)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku prislúchajúceho obci,
- príprava a vydávanie podkladov územno-plánovacej dokumentácie,
- vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk k investičnej činnosti,
- vydávanie oznámení k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- výkon štátneho stavebného dohľadu,
- spoluúčasť pri realizácii projektov financovaných z EÚ, grantových a iných mimorozpočtových zdrojov resp. iných investičných projektov ....

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného smeru alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného smeru, architektonického resp. právnického smeru,
- znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov,
- znalosť zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- orientácia v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- schopnosť zvládnuť vysoké pracovné nasadenie a stresové situácie, práca s klientom,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- samostatnosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- organizačné schopnosti a samostatnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu bližšie informácie na sekretariáte primátora mesta Nováky : Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, alebo telefonicky na t.č. 046/ 5121 512

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Výhodou je:
- skúsenosti s projektovým manažmentom EÚ alebo skúsenosti z investičnej výstavby a súvisiacich činností,
- odborná prax min. 3 roky v stavebníctve, v štátnej/verejnej správe v stavebnom odbore,
- odborná spôsobilosť pre prenesený výkon štátnej správy (osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov),
- finančné riadenie projektov,
- vodičský preukaz skupiny “B”.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mestský úrad Nováky
Nám. SNP 349/10
97271 Nováky
http://www.novaky.sk
ID: 3467116   Dátum zverejnenia: 9.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   tabuľkový plat (výkon práce vo verejnom záujme)