Hlavný architekt mesta

Mesto Nitra

Miesto práce
Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7.2023
Mzdové podmienky (brutto)
Od 2 900 EUR/mesiacMzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 2900,- € Základná zložka zmluvnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača. K základnej mzde je možnosť vyplatenia odmien v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedúca pozícia hlavného architekta mesta požaduje odborné obsadenie v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ktorého náplňou práce bude riadenie koncepčného pracoviska hlavného architekta, spolupráca s odbornými oddeleniami mesta, konzultácia a usmerňovanie investičných zámerov, zabezpečenie, príprava a spracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry.

Hlavný architekt bude ďalej poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta. Zodpovedá za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, prípravu podmienok pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, prípravu materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií. Iniciatívne prináša návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry a zabezpečuje stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky v danej oblasti verejnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť sebarealizácie
- perspektívna práca
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov podľa §3 zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis a motivačný list
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- čestné vyhlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania
- písomný súhlas uchádzača so zverejnením profesijného životopisu uchádzača
- získané certifikáty alebo osvedčenia, vítaný je najmä platný preukaz odbornej spôsobilosti uchádzača na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov (nie je podmienkou)
Podanie žiadostí:
Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:
• portálu Profesia, www.profesia.sk (odporúčaná forma)
• portálu www.nitra.sk; www.sluzbyzamestnanosti.sk
• mailom: [email protected]
• osobne na podateľni Mestského úradu alebo poštou MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra, s označením na obálke, „HA mesta“ .
Termín doručenia podkladov je do 3.6.2023. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Poznámka:
Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi odbornej výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru bude od účastníkov požadované prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti (s použitím portfólia alebo spracovanej prezentácie), zodpovedať otázky komisie a riešenie prípadovej štúdie alebo modelovej situácie. Informácie o podmienkach výberového konania (úloha na vypracovanie, téma, rozsah), bude oznámená kandidátom, ktorí v rámci užšieho výberu postúpia do finálneho kola, v dostatočnom časovom predstihu.

Podmienky výberového konania sú v zmysle §5 Zákona č. 552/2003 Z.z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Kontaktná osoba:
Ing. Monika Antonuccio, referát ľudské zdroje, [email protected], tel: 037/6502253

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a pošlú kompletné doklady (viď. „Zoznam požadovaných dokladov“)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

urbanizmus a architektúra

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
AutoCAD - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

odborná prax v oblasti architektúra a urbanizmus - 5 rokov, prax na riadiacej pozícii minimálne 2 r

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- riadiace schopnosti a osobná integrita
- vysoká odbornosť a znalosť problematiky
- komunikačné a organizačné schopnosti
- analytické, koncepčné a strategické myslenie
- rozvinuté interpersonálne zručnosti
- zodpovednosť, samostatnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva.
Mesto Nitra je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Mesto Nitra je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. (Zákon o obecnom zriadení) samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4576482  Dátum zverejnenia: 11.5.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 900 EUR/mesiac