Referent generalista

Mesto Nitra

Miesto práce
Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.02.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 092 EUR/mesiacreálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zodpovednosť za nábor a celý výberový proces (inzercia, selekcia, komunikácia s vedúcimi a kandidátmi, príprava a realizácia pohovorov, manažovanie nástupu a potrebných vstupných školení).
Zavádzanie zlepšení v oblasti personalistiky na MsÚ v Nitre.
Poradenstvo a konzultácie zamestnancom v jednotlivých oblastiach personalistiky vrátane Zákonníka práce a súvisiacej legislatívy.
Podpora rozvoja a vzdelávania zamestnancov.
Vytvorenie a realizácia systému nástupu a výstupu zamestnancov.
Vytvorenie a realizácia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov.
Ovládanie postupov plánovania ľudských zdrojov, personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania.
Pripravovanie podkladov pre mzdy v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
Tvorba smerníc, interných procesov a pravidiel.
Aktívna podpora pri tvorbe a realizácii projektov v oblasti personalistiky na MsÚ v Nitre.
Reportovanie výsledkov vedeniu MsÚ v Nitre.

Zamestnanecké výhody, benefity

možnosti vzdelávania a osobného rastu
perspektívna práca
príspevok na stravovanie
stabilné sociálne prostredie
doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

celé znenie je na stránke www.nitrja.sk, Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
profesijným životopisom
čestným vyhlásením o bezúhonnosti
čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.
Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 20.01.2021 v obálke, ktorá bude označená heslom: „Generalista“ na adresu:

MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra , resp. elektronicky na e-mail: [email protected] .

Na oneskorené podané žiadosti o účasť na osobnom pohovore sa nebude prihliadať.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.
Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri osobnom pohovore zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.1.2021 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

s MS Word - pokročilý
Excel - pokročilý
Powerpoint - pokročilý

Počet rokov praxe

personalistika a mzdy
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Detailná znalosť Zákonníka práce a príslušných pracovnoprávnych predpisov
Znalosť mzdových a platových predpisov, formy odmeňovania
Aktívna práca s MS Word, Excel, Powerpoint je nevyhnutnosťou
Práca s programami SOFTIP HR plus, CG DIS výhodou
Skúsenosti so spracovaním podkladov pre mzdy

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Nitra, so sídlom Mestský úrad
Štefánikova 60
950 06 Nitra
https://www.nitra.sk/

Kontakt

ID: 4018685  Dátum zverejnenia: 11.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 092 EUR/mesiac