Vedúci oddelenia ekonomiky

Mesto Malacky

Miesto práce
Mestský úrad, Bernolákova, Malacky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
podľa dohody

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky - vedenie 12 členného kolektívu
- dohľad a riadenie správy miestnych daní a poplatkov
- dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a financovania
- usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenie účtovníctva mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
- riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta
- dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných závierok a výkazníctva, komunikácia s audítorom
- styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o výberovom konaní

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- overená kópia dokladu o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - vedúci oddelenia ekonomiky - neotvárať" najneskôr do 22. augusta 2019 do 15.30 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).
Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.8.2019 (ostáva ešte 31 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ druhého stupňa ekonomického zamerania

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné kritériá a požiadavky:
- prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou
- riadiaca prax minimálne 3 roky
- znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
- znalosť práce s PC - MS Office
- organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
- vodičský preukaz skupiny B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva - Mesto Malacky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
http://www.malacky.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Jana Slobodová
Tel.: 034 79 66 158
E-mail: poslať životopis
ID: 3682138   Dátum zverejnenia: 11.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.