Samostatný odborný referent – referát projektového riadenia (zastupovanie počas dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie)

Mesto Leopoldov

Miesto práce
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104, 920 41 Leopoldov, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 124,7 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. (Zvýšený tarifný plat 8. platovej triedy bez započítaných rokov praxe predstavuje 1 124,70 eur. Zamestnávateľ ku zvýšenému tarifnému platu pripočíta plat prislúchajúci vybranému uchádzačovi na základe počtu rokov praxe a osobný príplatok.).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Zisťuje možnosti zapojenia sa mesta do rôznych podporných programov, grantov, projektov a to vo všetkých oblastiach života mesta, hlavne vo väzbe na EÚ.
- Konzultuje a spolupracuje s mestskými organizáciami pri predkladaní a implementácii projektov z rôznych grantových a podporných schém a programov.
- Informuje o možnosti zapojenia sa ostatných subjektov pôsobiacich na území mesta Leopoldov do rôznych grantových a podporných schém a programov.
- Aktívne vyhľadáva a rozvíja alternatívne nedaňové financovanie ako podporné programy, sponzorstvo, granty.
- Vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie, vo všetkých oblastiach života v súlade s celkovou stratégiou (koncepciou) mesta.
- Zabezpečuje realizáciu a implementáciu projektov, vrátane zúčtovania prostriedkov v rámci projektov.
- Koordinuje implementáciu a realizáciu jednotlivých schválených rozvojových projektov v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami MsÚ.
- Pripravuje zmluvy v rámci implementácie poskytovaných prostriedkov.
- Koordinuje činnosť mestských organizácií v oblasti prípravy projektov týchto subjektov v rámci vyhlásených výziev na poskytnutie prostriedkov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu, resp. iných zdrojov.
- Vyhotovuje monitorovacie správy a vyhodnocuje plnenie schválených grantov EÚ.
- Monitoruje možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a ďalších verejných zdrojov.

Zamestnanecké výhody, benefity

- príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie,
- 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
- pružný pracovný čas (7,5 hodinový denný pracovný úväzok),
- osobný príplatok,
- mimoriadne odmeny.

Informácie o výberovom konaní

Požadované dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- stručný motivačný list,
- profesijný životopis,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
- e-mailom na adresu: [email protected]

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 31. 01. 2023 o 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberu. Rozhodujúci je termín doručenia. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie:
Ing. Adriana Urbanová – prednostka mestského úradu, e-mailová adresa: [email protected], telefónne číslo: 0910 606 717.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

referát projektového riadenia

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax v systéme ITMS vítaná,
- odborná prax v oblasti prípravy a implementácie projektov vítaná,
- znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov súvisiacich s pracovnou pozíciou vítaná.
- zodpovednosť, komunikatívnosť, precíznosť,
- flexibilita, samostatnosť, proaktívny prístup k práci.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Leopoldov
- výkon práce vo verejnom záujme
- samosprávna pôsobnosť
- verejná správa, prenesená štátna správa
ID: 4494260  Dátum zverejnenia: 5.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 124,7 EUR/mesiac