Konateľ spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Krupina

Mesto Krupina

Miesto práce
Svätotrojičné nám. 4/4, Banskobystrický kraj, okres Krupina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

vedenie spoločnosti

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:
Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina alebo do podateľne Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, kancelária sekretariátu primátora mesta do 08. 12. 2017 do 13 00 hod. s označením na obálke „KONATEĽ spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Krupina“

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
• štrukturovaný životopis

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, lesnícke, ekologické

Ostatné znalosti

Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Windows - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odporúča sa všeobecná znalosť nasledovných právnych predpisov v platnom znení:
• Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
• Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
• Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách .
• Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
• Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii

Základná znalosť súvisiaca s riadením a vedením spoločnosti s ručením obmedzeným:
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
• Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa a samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Krupina
Svätotrojičné nám. 4/4
963 01 Krupina
http://www.krupina.sk
ID: 3235824   Dátum zverejnenia: 7.11.2017