Referent pre šport a mládež

Mesto Košice

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2020
Mzdové podmienky (brutto)
871,5 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 871,50 €.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa /športové, ekonomické, právne alebo verejná správa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
- minimálne 3 rok odbornej praxe v oblasti telovýchovy a športu,
- znalosť v oblasti implementácie zákona č.440/2015 Z.z. zákon o športe,
- prax v oblasti účtovníctva dotácii z verejných zdrojov,
- znalosti v oblasti štruktúry športu v SR,
- znalosť práce na PC, MC Office,
- jazykové znalosti - anglický jazyk (vítaný)
- dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
- schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
- samostatnosť, flexibilita.

Pracovná náplň
- realizácia dotačnej politiky mesta v oblasti športu so zameraním na mládežnícky šport v súlade so schválenými
regulatívmi mesta,
- príprava, spracovanie a realizácia projektových zámerov, grantov a dotácii na rozvoj telesnej kultúry,
- verejné obstarávanie tovarov a služieb ku športovým akciám,
- zabezpečovanie zberu a spracovávanie údajov potrebných pre bodové hodnotenie a prideľovanie finančných
prostriedkov pre žiadateľov (športové kluby),
- administratívna finančná kontrola všetkých dotácií,
- účtovanie vyplatených dotácií pre ŠPORT,
- príprava návrhu rozpočtu,
- vypracovanie monitorovacej, hodnotiacej správy pre ekonomické odd.,
- zabezpečovanie činností zameraných na rozvoj športu v Košiciach,
- organizácia podujatia mesta Košice na prezentáciu jednotlivých poberateľov dotácii z jednotlivých fondov mesta,
- kontrola využívanie športovísk v zmysle osobitného zreteľa,
- spracovanie štatistických výkazov pre mesto,
- plnenie úloh stanovených nadriadeným,o
- ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície,

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 871,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
- profesionálny životopis,
- potvrdenie o odbornej praxi,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do : 24.01.2020


na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – šport a mládež - neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

24.1.2020 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
http://www.kosice.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Tache
E-mail: poslať životopis
ID: 3843780  Dátum zverejnenia: 9.1.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 871,5 EUR/mesiac