2 000 EUR

Vedúci oddelenia školstva

Mesto Košice

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2019
Celková mzda (brutto)
2 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou je zameranie na ekonomiku alebo právo.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme,
• znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a územnej samosprávy, najmä:
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
- zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení,
- zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
- zákona č. 318/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole, vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole,
- vyhlášky č. 324/2009 o základnej umeleckej škole, vyhlášky č. 306/2009 o ŠKD, CVČ...
• minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
• minimálne 10 rokov odbornej praxe,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie,
• znalosť jedného svetového jazyka Aj resp. Nj vítaná.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 2000 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
• osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
• profesionálny životopis,
• potvrdenie o riadiacej praxi,
• potvrdenie o odbornej praxi
• pracovný posudok vydaný zamestnávateľom,
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• koncepciu riadenia škôl a školských zariadení v pôsobností Mesta Košice v rozsahu max. 5 strán/A4,
• žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
Podklady pre koncepciu: https://www.kosice.sk/obcan/skolstvo
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 22.11.2019
na adresu: Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
Na obálku uviesť „ VK - vedúci oddelenia školstva - neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 2000 €.

Informácie o výberovom konaní

Na webovej stránke Mesta Košice www.kosice.sk , je zverejnené príslušné výberové konanie aj s požadovanými prílohami.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.11.2019 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŚ II. stupňa, výhodou je zameranie na ekonomiku alebo právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
http://www.kosice.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Tache
E-mail: poslať životopis
ID: 3804878   Dátum zverejnenia: 7.11.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 2000 €.