1 500 EUR

Vedúci referátu protokolu a zahraničných vzťahov

Mesto Košice

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2019
Celková mzda (brutto)
1 500 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské II. stupňa so zameraním na medzinárodné vzťahy

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
- riadenie, koordinovanie a usmerňovanie jednotlivých činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov,
- zabezpečovanie protokolárnych a styčných úloh, zabezpečovanie zahraničných vzťahov so zahraničnými
organizáciami, zastupiteľskými úradmi a organizáciami v zahraničí,
- schopnosť reprezentovať zamestnávateľa na domácich a medzinárodných fórach podľa všeobecne prijateľných
zásad diplomatického protokolu a spoločenskej etikety,
- minimálne 3 roky odbornej praxi v oblasti protokolu a zahraničných vzťahov,
- organizačné a komunikačné schopnosti, reprezentačné vystupovanie, znalosť protokolu a etikety,
- aktívna znalosť anglického jazyka (C1) a ďalší cudzí jazyk (C1) výhodou.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1500 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
- profesionálny životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o odbornej praxi a pracovný posudok vydaný zamestnávateľom,
- žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 22.11.2019
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – Vedúci referátu protokolu a zahraničných vzťahov
- neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1500 €.

Informácie o výberovom konaní

Na webovej stránke Mesta Košice www.kosice.sk , je zverejnené príslušné výberové konanie aj s požadovanými prílohami.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.11.2019 (ostáva ešte 8 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

medzinárodné vzťahy

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
http://www.kosice.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Tache
E-mail: poslať životopis
ID: 3804831   Dátum zverejnenia: 7.11.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1500 €.