Riaditeľ príspevkovej organizácie Comorra Servis

Mesto Komárno

Miesto práce
Komárno
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2021
Mzdové podmienky (brutto)
905 EUR/mesiacPlat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 8. platová trieda. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. Určený tarifný plat: od 905,-EUR/mesačne.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie napr. (podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa. Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom. Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a)písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c)vlastný návrh koncepcie riadenia COMORRA SERVIS - maximálne na 3 strany,
d)písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v súlade s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e)čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g)overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (doklad o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ COMORRA SERVIS - Neotvárať!" poslať najneskôr do 15.12.2020 na adresu: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, Komárno do 15.12.2020 do 12,00 hod.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.12.2020 (ostáva ešte 20 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický alebo technický smer výhodou

Jazykové znalosti

Maďarský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

odbornosť - znalosť príslušnej legislatívy (najmä z č. 369/1990 Zb., z.č.523/2004 Z.z., z.č.583/2004
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, bezkonfliktnosť, pozitívny prístup, kreatívnosť, vypracovanie návrhu koncepcie riadenia COMORRA SERVIS, ovládanie cudzieho jazyka je vítané, aspoň 3 roky praxe, min. 2 roky v riadení

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Príspevková organizácia Mesta Komárno

Adresa spoločnosti

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno

Kontakt

ID: 3935341  Dátum zverejnenia: 12.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 905 EUR/mesiac