Referent pre verejné obstarávanie

Mesto Hlohovec

Miesto práce
M. R. Štefánika, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- samostatne rieši úlohy v oblasti agendy verejného obstarávania
- realizuje verejné obstarávanie na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
- realizuje obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska
- organizuje elektronické aukcie
- vypracováva plán verejného obstarávania
- metodicky usmerňuje zamestnancov mestského úradu v oblasti verejného obstarávania
- vedie evidenciu zákaziek a spracováva príslušné štatistiky
- plní povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č.3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z.Z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat.taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej.záujme

Zamestnanecké výhody, benefity

- osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
- možnosť profesijného a odborného rastu
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
- štruktúrovaným životopisom
- fotokópiou dokladu o vzdelaní
- čestným vyhlásením o praxi
- súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
je potrebné do 29.04.2019 do 13.00 hod odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M.R.Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: "referent pre verejné obstarávanie - neotvárať".
Pohovoru sa zúčastnia iba tí, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Mgr. Tomáš Borovský, tel. č. 033/7368224

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.4.2019 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie, technické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vysoké pracovné nasadenie
samostatnosť a analytické myslenie
zodpovednosť a komunikatívnosť
organizačné schopnosti
spoľahlivosť a flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Šuláková
E-mail: poslať životopis
ID: 3645031   Dátum zverejnenia: 15.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č.3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z.Z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat.taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej.záujme