Referent pre Školský úrad MsÚ Hlohovec

Mesto Hlohovec

Miesto práce
M. R. Štefánika 1, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje úlohy a činnosti v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy mesta v oblasti výchovy a vzdelávania,
- zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská, kvalitne a včas pripravuje materiály na rokovanie samosprávnych orgánov (komisie pri MsZ, MsR a MsZ),
- vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
- spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
- pripravuje podklady na štatistické zisťovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti,
- zabezpečuje zber údajov a práce súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti MPSVR SR (dotácie na stravu, dotácie na školské potreby),
- spolupracuje s radami škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pripravuje podklady pre rozhodovanie MSZ o delegovaní zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení a Mestskej školskej rade.

Zamestnanecké výhody, benefity

- osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS,
- možnosť profesijného a odborného rastu (školenia),
- pružný pracovný čas,
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
- štruktúrovaným životopisom
- notársky overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
- čestným vyhlásením o požadovanej praxi
- súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

pedagogického zamerania (najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysoké pracovné nasadenie,
- organizačné schopnosti,
- schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
- precíznosť a presnosť,
- spoľahlivosť a flexibilita,
- zodpovednosť,
- komunikatívnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk
ID: 3420723   Dátum zverejnenia: 14.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme