Referent investičnej výstavby

Mesto Detva

Miesto práce
J.G.Tajovského 7, Banskobystrický kraj, okres Detva
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- investičná príprava podkladov pre spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
- zabezpečenie činnosti súvisiace s výberom a uzatváraním zmlúv s dodávateľskými a inžinierskymi organizáciami
- vytvorenie a kontrola dodržiavania harmonogramu postupu prác na projektoch
- zodpovednosť za celkové technické, časové a ekonomické parametre projektu
- komplexná príprava podkladov verejného obstarávania pri investičných akciách
- zabezpečenie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení potrebných pre realizáciu stavieb
- príprava podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta
- dozor nad stavebnými činnosťami, koordinácia dodávateľov a kontrola priebehu realizácie prác a ich odovzdania

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. motivačný list
3. profesijný štruktúrovaný životopis
4. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
5. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
6. písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov mestu Detva, IČO 00319805 na účel výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Dátum a miesto podania žiadosti: žiadosť s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – referent investičnej výstavby – Neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne do 28.3.2018 do 15.30 hod. na adresu Mestský úrad Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť čítania technických výkresov a technickej dokumentácie,
- znalosť v oblasti prípravy projektovej dokumentácie investičných akcií a činnosti spojené s ich verejným
obstarávaním vítaná
- znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti
- vítané sú skúsenosti s projektovou prípravou územia, líniových stavieb a inžinierskych sietí
- aktívne ovládanie práce na PC (tabuľkový a textový editor)
- organizačné a technické myslenie
- manažérske, komunikačné a vyjednávacie schopnosti
- samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť
- vysoké pracovné nasadenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Detva je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi majetkovými právami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Detva
J.G.Tajovského 7
96212 Detva
http://detva.sk
ID: 3329496   Dátum zverejnenia: 7.3.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou