Charakteristika spoločnosti

Výkon samosprávnych úloh uložených zákonmi a výkon úloh prenesených na samosprávu zo štátu.