Referent na oddelenie investičnej výstavby

Mesto Banská Bystrica

Miesto práce
Československej armády, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.3.2021
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 020,5 EUR/mesiacMožnosť priznania osobného príplatku.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje plnenia úloh vyplývajúcich z pôsobnosti oddelenia,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom,
- zodpovedá za včasné, efektívne, správne a kvalitné plnenie úloh za svoj úsek pôsobenia na oddelení,
- zabezpečuje inžiniersku činnosť na investičných akciách, podľa schváleného rozpočtu,
- zabezpečuje podklady, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby /investičný zámer, projektová dokumentácia, návrhy technických riešení, zmluvy/.

Zamestnanecké výhody, benefity

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2021 / prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: február 2021

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31. 01. 2021 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2021 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné odbory

Počet rokov praxe

- 5 rokov praxe v odbore v prípade VŠ vzdelania, 10 rokov praxe v odbore v prípade SŠ vzdelania

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosti a praktické skúsenosti s postupmi realizácie investičných akcií,
- znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
- znalosť legislatívy súvisiacej s územným a stavebným konaním (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon),
- znalosť práce s Cenkrosom a schopnosť vytvárať rozpočty,
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- vodičský preukaz skupiny „B“
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
- tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.

Adresa spoločnosti

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
http://www.banskabystrica.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková
Tel.: +421484330124
E-mail: poslať životopis
ID: 4019909  Dátum zverejnenia: 13.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 020,5 EUR/mesiac