Referent na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov

Mesto Banská Bystrica

Miesto práce
Československej armády, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.3.2021
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 020,5 EUR/mesiacMožnosť priznania osobného príplatku.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zodpovedá za finančné riadenie projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov,
- podieľa sa na činnostiach súvisiacich s projektovým plánovaním, prípravou a realizáciou projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov,
- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Odmeny pri životných jubileách.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2021/ prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: február 2021

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.01.2021 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2021 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

Prax minimálne 2 roky v oblasti riadenia projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych a in
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť finančného riadenia projektov,
- znalosť legislatívy SR a EÚ pre oblasť štrukturálnych fondov;
- znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
- práca s PC – užívateľ (MS OFFICE, WORD, EXCEL),
- znalosť systému ITMS2014+ vítaná,
- základná znalosť účtovníctva vítaná,
- znalosť anglického jazyka vítaná,
- vodičský preukaz skupiny B výhodou,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.

Adresa spoločnosti

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
http://www.banskabystrica.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková
Tel.: +421484330124
E-mail: poslať životopis
ID: 4019824  Dátum zverejnenia: 13.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 020,5 EUR/mesiac