Charakteristika spoločnosti

- orgán územnej samosprávy