Charakteristika spoločnosti

Predaj a servis zdravotníckej techniky