Charakteristika spoločnosti

Mercuri International je medzinárodná poradenská spoločnosť, ktorá pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky v predaji. Optimalizuje ich predajné procesy a pomáha zlepšovať prácu predajcov, obchodného manažmentu a pracovníkov v službách prostredníctvom ich profesionálneho rozvoja v oblasti predaja.

Zobraziť celú charakteristiku
Spoločnosť Mercuri International je medzinárodným lídrom v oblasti rozvoja predaja. Dnes je zastúpená vo viac ako 50 krajinách, na Slovensku pôsobí od roku 1995. Viac informácií nájdete na www.mercuri.sk.

Skryť celú charakteristiku