Budget Controller, Reporting & Process Specialist

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Place of work
Einsteinova 33, Petržalka
Contract type
full-time
Start date
asap
Wage (gross)
1 700 EUR/monthBasic salary will depend on seniority of the final candidate. Year-end bonus applies for the position.

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

We are looking for an engaged and motivated colleague who is willing & able to take over the role as Budget Controller, Reporting and Process Specialist.

The right candidate should have gained first experiences and worked successfully in Controlling or Finance area of an international cooperation. A structured & well organized personality, who is eager to grow into the role as accepted internal counterpart and business partner are desired, along with the strive to enhance existing, or develope new methods and processes.

Purpose & Main Activities:

Responsible for fixed Costs, Marketing, IT Budget Controlling and Reporting development. Enhace methods and process used in Controlling area based on SAP system (CO/FI module).
• run effective budget reports for departments and the entire company
• monitor the status of budget spendings to ensure all operations are within budget
• review budget requests for approval
• planning and forecast future budget needs along with business areas
• identify variances between actual and budgeted financial results at the end of each reporting period
• involve in monthly closing activities and planning processes
• define and develop finance reporting tools from SAP
• prepare Management Reports
• self – driven initiation for enhancement of methods, processes, systems
• involvement in projects, also in interaction with headquarter and other corporate entities

Employee perks, benefits

Our company provides benefits most of which are connected with Mercedes-Benz passenger cars & vans that we import. We also provide extra holidays and days-off for various purposes.

Information about the selection process

We would like to thank all candidates for their expressed interest. However, we will contact candidates that fulfill the requirements mentioned hereof.

In case, you are interested in our position please send your CV to [email protected] and in the mail copy the following GDPR consent:


Ja [BUDE DOPLNENÉ MENO A PRIEZVISKO] odoslaním tohto e-mailu vrátane príloh (životopis a/alebo mo-tivačný list) týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľne dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B (ďalej len ,,MBSK“) na účely hľadania práce iba v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., a to v rozsahu uvedenom v dokumentoch, ktoré zasielam. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca. Súhlas udeľujem MBSK na dobu jedného roka od jeho udelenia. Som si vedomý/-á toho, že mám právo požadovať od MBSK prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a že tieto práva, okrem posledného, môžem uplatniť formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania prebiehajúceho na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Som si vedomý/-á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla alebo e-mailu zaslaného na adresu: [email protected]

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and Slovak - Proficiency (C2)

Driving licence

B

Personality requirements and skills

• 2-3 years of experience as Budget Controller or Reporting Specialist in international cooperation
• loyality and personal integrity
• structured and acurate working approach
• self-driven and active problem solving
• high responsibility and ability to make decisions
• good communication skills
• English – level min B2, fluent Slovak
• good knowledge in MS Excel and Powerpoint
• SAP and datawarehouse experience preferable.

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je medzinárodná firma a importér značiek Mercedes-Benz, smart, Setra a Fuso. Hlásime sa k princípom dodržiavania zásad správania sa a etického konania voči našim zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom. Udržiavame si stabilné postavanie na trhu a našim zamestnancom poskytujeme možnosť pracovať v zaujímavom prostredí medzinárodnej značky s prémiovými produktami a službami.

Number of employees

100-149 employees

Company address

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
http://www.mercedes-benz.sk

Contact

Contact person: Ing. Petra Michálková
E-mail: send CV
ID: 3966503  Dátum zverejnenia: 11.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/month