Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť so sídlom v Nitre zaoberajúca sa distribúciou a servisom zdravotníckej techniky a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.