Špecialista pre projekty EÚ


Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Administratívna príprava žiadostí o NFP (Nenávratný finančný príspevok)
• Administrácia implementácie projektu,
• Monitoring priebehu implementácie projektu podľa schváleného harmonogramu,
• Zabezpečovanie dodržiavania pravidiel podľa právnych predpisov týkajúcich sa najmä účtovníctva, rozpočtovania, daní a zosúladenie finančného riadenia s pravidlami systému finančného riadenia štrukturálnych fondov s platnou disciplínou organizácie prijímateľa NFP a to v rámci:
o Príprava žiadostí o platbu,
o Ukladanie účtovných dokladov,
o Prípadné ďalšie zverené kompetencie v projekte v presne stanovenom rozsahu,
• Administratíva podkladov k verejnému obstarávaniu,
• Príprava a kompletizácia dokumentácie k monitorovacím správam a jej reportovanie prostredníctvom ITMS portálu,
• Príprava a realizácia publicity v rámci platného manuálu pre informovanosť a publicitu vydaného riadiacim orgánom (VA),
• Zabezpečenie súladu rozpočtu projektu s finančným plánom,
• Zodpovednosť za dodržiavanie termínov projektového plánu,
• Sledovania a dodržiavanie oprávnenosti výdavkov v projekte podľa zmluvy o NFP,
• Sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov projektu,
• Komunikácia s projektovým a finančným manažérom riadiaceho orgánu VA,
• Poskytovanie súčinnosti s ďalšími členmi projektového tímu,
• Príprava projektových správ na pravidelnej báze,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 600 eur + možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a praxe

Zamestnanecké výhody, benefity

Pracovná zmluva NIE JE viazaná na konkrétny projekt
Možnosť ďalšieho kariérneho a profesionálneho rastu v stabilnej spoločnosti s významným postavením v prostredí súkromných zdravotníckych zariadení.
Korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa.
Podpora ďalšieho osobného vzdelávania.
Systém zamestnaneckých výhod a benefitov.
Príspevok zamestnávateľa na DDS.
Príjemné pracovné prostredie.

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým záujemcom za ich záujem pracovať v našej spoločnosti. Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Od úspešného uchádzača očakávame:
  • skúsenosti s projektovým riadením a s problematikou EÚ fondov sú podmienkou, ideálne z operačného programu výskum/vývoj. Riadiaci orgán Výskumná agentúra.
  • perfektné komunikačné zručnosti, samostatnosť, zodpovednosť, vysoká osobná flexibilita,
  • schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
  • schopnosť spolupracovať a rýchlo sa učiť nové veci,
  • tímový hráč

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme MEDIREX GROUP – skupina spoločností, ktorá vytrvalo a dlhodobo rozvíja oblasť zdravotníctva. Na Slovenskom trhu pôsobíme už viac ako 15 rokov. Vďaka našej jedinečnej odbornosti a širokému pôsobeniu v oblasti zdravotnej starostlivosti sme sa stali významným partnerom zdravotných poisťovní. Pomáhame lekárom v starostlivosti o zdravie ich pacientov, sami poskytujeme zdravotnú starostlivosť a svojimi aktivitami podporujeme aj vzdelávanie v zdravotníctve.
Naša firemná kultúra je založená na dôveryhodnom partnerstve. Tímová práca a entuziazmus patria k našim silných stránkam. Vďaka nášmu strategickému partnerovi – Laboratóriá Limbach v Heidelbergu – si udržujeme vedúce postavenie na trhu, ako aj rozvíjame svoju odbornosť medzi krajinami na európskej úrovni.

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („Nariadenie“) Vás spoločnosť Medirex Servis, s.r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 943 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 36638/B („Spoločnosť“) ako sprostredkovateľ pre budúceho zamestnávateľa v rámci skupiny MEDIREX GROUP, ktorý je v postavení prevádzkovateľa („Zamestnávateľ“),
týmto ako dotknutú osobu informuje, že spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu poskytnutom vo Vami zaslanom životopise („Osobné údaje“) prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk prevádzkovaného spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom uzatvorenia predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na http://www.laboratornadiagnostika.sk/ochrana-osobnych-udajov.pdf.

Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj pre prípad iného voľného pracovného miesta, uveďte prosím priamo vo Vašom životopise, motivačnom liste alebo emaile zaslanom Spoločnosti nasledovný súhlas:
„Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov súhlasím, aby (i) spoločnosť Medirex Servis, s.r.o., IČO: 35 943 076, ako sprostredkovateľ pre spoločnosti v rámci skupiny MEDIREX GROUP ako pre potenciálnych zamestnávateľov (prevádzkovateľov), a (ii) samotný predmetný zamestnávateľ spracúvali moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú uvedené v mnou zaslanom životopise prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk prevádzkovaného spoločnosťou
Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom vytvorenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad potreby obsadenia akéhokoľvek voľného pracovného miesta zodpovedajúceho mojej kvalifikácii v rámci skupiny MEDIREX GROUP, a to na obdobie 10 rokov od udelenia tohto súhlasu.“

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Medirex Servis, s.r.o.,
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
http://www.medirexgroup.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Rusnáková
E-mail: poslať životopis
ID: 3260173   Dátum zverejnenia: 31.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 600 eur + možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a praxe