Pridaná hodnota

Našim zamestnancom vytvárame optimálne pracovné podmienky a dávame im pocit istoty a dôvery v ich schopnosti, čoho dôkazom sú práve úspech a stabilita celej firmy. Dôraz kladieme na to, aby naši zamestnanci našli u nás priestor na osobný rast a zároveň možnosť naďalej sa vzdelávať.

Ponúkame možnosť pracovať v najmodernejších laboratóriách na Slovensku, so špičkovým technologickým a laboratórnym vybavením. V oblasti zdravotnej starostlivosti ponúkame pre lekárov a stredný zdravotnícky personál prostredie modernej a kvalitne vybavenej nemocnice v Malackách. Zamestnancom vieme poskytnúť profesionálny a kariérny rast, príležitosť podieľať sa na výskume, publikovať a zúčastňovať sa na odborných podujatiach.

V neposlednom rade, ako jedna z mála spoločností takéhoto rozsahu, uplatňujeme priateľskú a neformálnu firemnú kultúru, v ktorej je priestor pre Vašu sebarealizáciu.

Hodnotami našej spoločnosti sú dôvera, tímová spolupráca, otvorená komunikácia, odbornosť/ inovácie a hrdosť.