Pridaná hodnota

Našim zamestnancom vytvárame optimálne pracovné podmienky a dávame im pocit istoty a dôvery v ich schopnosti, čoho dôkazom sú práve úspech a stabilita celej firmy. Dôraz kladieme na to, aby naši zamestnanci našli u nás popri rôznych benefitoch aj priestor na osobný rast.

Ponúkame možnosť pracovať v najmodernejších laboratóriách na Slovensku, so špičkovým technologickým a laboratórnym vybavením. V oblasti zdravotnej starostlivosti ponúkame pre lekárov a stredný zdravotnícky personál prostredie modernej a kvalitne vybavenej nemocnice v Malackách.

Vieme poskytnúť silný profesionálny a kariérny rast, príležitosť podieľať sa na výskume, publikovať a zúčastňovať sa na odborných podujatiach.

V neposlednom rade, ako jedna z mála spoločností takéhoto rozsahu, uplatňujeme priateľskú, neformálnu firemnú kultúru, v ktorej je priestor pre vašu sebarealizáciu. Našimi nehmotnými benefitmi sú vysoká úcta a rešpekt k človeku bez ohľadu na zastávanú pozíciu.