MEDIREX

Prevádzkujeme technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Nachádzajú sa v Bratislave, Nitre a v Košiciach. Ich súčasťou sú automatické linky s robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, ktoré sú svetovým unikátom. Denne vyšetríme vzorky 30-tisíc pacientov a lekárom vydáme až 250-tisíc výsledkov. Našou prioritou je vysokokvalitná laboratórna diagnostika.

​​​​​​​„Až 70 % informácií potrebných k stanoveniu diagnózy, či kontrole liečby pacienta pochádza práve z laboratórnej diagnostiky. Pre samotného pacienta sme často neviditeľní, ale pre diagnostiku je práca našich laboratórií nenahraditeľná,“ riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.