Prečo Medirex Group?

MEDIREX GROUP je skupina najväčších a najmodernejších diagnostických laboratórií na Slovensku.

Na domácom trhu, na ktorom pôsobíme od roku 2001, sme si vybudovali pozíciu renomovaného a rešpektovaného lídra. Prevádzkujeme technologicky najmodernejšie, najväčšie a najkomplexnejšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a vo východnej Európe.

Naša spoločnosť prevádzkuje okrem moderných laboratórií aj centrum asistovanej reprodukcie, modernú nemocnicu a geriatrické centrum. Jednou z kľúčových aktivít je tiež podpora vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti medicíny a prírodných vied.

Pracovať pre spoločnosť MEDIREX GROUP znamená zaradiť sa do celoslovenskej rodiny špičkových pracovísk, tvorených spoločnosťami Medirex, a.s., Medicyt, s.r.o., Nemocničná, a.s., Senior – geriatrické centrum, n.o., Gyncare, s.r.o., Medirex group academy, n.o. a Medirex Servis, s.r.o..