Charakteristika spoločnosti

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých .