Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom zdravotníckej techniky pre operačné obory medicíny. www.medilas.sk