Charakteristika spoločnosti

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti, akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.
Cieľom projektu a franchise Medifo je presun ťažiska niektorých zdravotníckych služieb a starostlivosti do verejných lekární. Ide o odporúčaný celosvetový trend, ktorý zahŕňa nielen profesionálnu starostlivosť pri liečbe ľahších ochorení, ale aj projekty primárnej prevencie a skríningu.
Medifo je prvým a jediným uceleným systémom, ktorý pomáha lekárňam integrovať nadštandardnú zdravotnú starostlivosť realizovanú v ich lekárňach dostupnú všetkým obyvateľom.