Charakteristika spoločnosti

Medicus Partners s.r.o. pôsobí ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.