Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá veľkodistribúciou liekov a zdravotníckych pomôcok