Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme profesionálne partnerstvo farmaceutickým aj kozmetickým spoločnostiam pôsobiacim v Českej a Slovenské republike.
Ponúkame služby v oblasti podpory povedomia a predaj farmaceutických aj kozmetických produktov v lekárňach a zdravotníckych zariadeniach.