Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá distribúciou a predajom periodickej tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru.