Charakteristika spoločnosti

Neštátny dialyzačný stacionár a nefrologická ambulancia v Košiciach