Charakteristika spoločnosti

Media Central s.r.o. je komunikačná agentúra s bohatými skúsenosťami vo všetkých oblastiach Public Relations, okrem toho sa zaoberá aj organizáciou inovatívnych eventov pre svojich klientov, ktoré predstavujú efektívnu formu marketingovej komunikácie.


Ponuky spoločnosti e-mailom