Charakteristika spoločnosti

Zameraním spoločnosti MedControl Systems je poskytovanie služieb a predaj zariadení v oblasti Medication Management - kontrole správneho užívania liekov ako aj inovatívnej oblasti TeleHealth - starostlivosti o zdravie vašich blízkych prostredníctvom najmodernejších telekomunikačných technológií